Dzień Kobiet w Hurtowni LONG- Rozdajemy karty podarunkowe

Regulamin promocji:

1.      Organizatorem konkursu jest Hurtownia LONG Sp.z.o.o. Sp.K  z siedzibą przy ul. Budowlanych 2, 41-308 Dąbrowa Górnicza, przy współudziale firmy INVENA S.A.

2.      Promocja organizowana jest w punktach sprzedaży Hurtowni LONG dla Odbiorców (Klientów) będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.      Czas trwania promocji: od 6 marca 2023 r. do 8 marca 2023 r. lub do wyczerpania zapasów nagród.

4.      Przedmiotem promocji jest bieżący asortyment Hurtowni LONG.

5.      Nagrodą w promocji jest: voucher Douglas o wartości 300,200,100 zł (pula nagród: 40 szt.).

6.      Zasady promocji: Klient za zakup na kwotę 1500 zł netto, 3000 zł netto, lub 4500 zł netto produktów wymienionych w pkt. 4 regulaminu w okresie trwania promocji otrzymuję nagrodę. 

4500 zł- bon o wartości 300zł

3000 zł- bon o wartości 200zł

1500 zł- bon o wartości 100zł

7.      Klient otrzyma nagrodę na podstawie jednorazowego zakupu na podstawie dokumentu WZ lub faktury na kwotę wymienioną w pkt.6. Dokumenty nie sumują się.

8.      Rozliczenie promocji jest jednorazowe i ma miejsce w dniu zakupów.

9.      Towar z dokumentów na podstawie których klient otrzymuje bon nie podlega zwrotowi.

10.  Klient ma prawo do 3 nagród w trakcie trwania promocji.

11.  Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.

12.  Nagroda nie może zostać zamieniona na równowartość w gotówce.

13.  Organizator informuje, że nagrody wydane w promocji stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.

14.  Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody, jeśli wystąpiły przeterminowania w płatnościach na rzecz Organizatora powyżej 14 dni.