Technika
SANITARNA

TECHNIKA SANITARNA

Zbiorniki na wodę deszczową
Odwodnienia liniowe
Studnie kanalizacyjne -rury wznoszące, kinety, pokrywy
System oczyszczania wody- zmiękczacze, filtry
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
System kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej PCV
Systemy rynnowe
Drenaż i skrzynki rozsączające

System rur PE

Studnie wodomierzowe
Naczynia C.O, C.W.U
long-detal

Poznaj naszych dostawców