Jak zrobić fundamenty pod dom?

jak zrobić fundamenty pod dom

Słowo fundament oznacza dolną część budowli lub konstrukcji, która jest osadzona w ziemi. Z drugiej strony można również przytoczyć definicję, która mówi, że jest to coś, co daje podstawę istnienia i trwania czegoś. Wiadomo, że w budownictwie prędzej odniesiesz się do pierwszego wariantu. Niemniej alternatywne znaczenie tego słowa sugeruje, że mamy tu do czynienia ze swego rodzaju stabilnością. Takie właśnie powinny być fundamenty budynku — trwałe, niezawodne i wykonane w odpowiedni sposób, zapewniający podwaliny do dalszych prac. Skupiając się na tych cechach, z artykułu dowiesz się, jak zrobić fundamenty pod dom.

Czym są fundamenty?

Na początek nie obejdzie się bez kilku zdań teorii. W rzeczywistości fundamenty stanowią element konstrukcyjny, odpowiadający za przenoszenie obciążeń dynamicznych i statycznych z budowli na grunt. Mówiąc prościej, jest to podstawa każdego budynku, a zarazem jego najbardziej obciążony element. Zwróć uwagę na to, że przed przystąpieniem do faktycznych prac, musisz wykonać szereg czynności sprawdzających, które pozwolą na podejmowanie dalszych decyzji. Przede wszystkim zleć badania geotechniczne, które pomogą Ci ustalić, co dzieje się z wodami gruntowymi, a także jaki jest ich poziom. Poza tym konieczne okaże się wykonanie obliczeń i wzięcie pod uwagę innych parametrów, takich, jak chociażby, wielkość budynku, technologia budowy czy liczba kondygnacji. Kluczowe znaczenie ma również wybrany sposób fundamentowania, który może być różny, w zależności od wspomnianego wcześniej podłoża.

Rodzaje fundamentów

Wśród podstawowego podziału rodzajów fundamentów można wyróżnić fundamenty pośrednie oraz bezpośrednie. W przypadku pierwszego wariantu często możesz spotkać się z określeniem fundamentów głębokich, ponieważ obciążenia są niejednokrotnie przekazywane do głębokich warstw gruntu. Co więcej, fundamenty te można podzielić na:

  • Podparte, kiedy to w głębsze warstwy podłoża wbija się lub wwierca elementy stabilizujące.
  • Normalne, które przenoszą obciążenia poprzez tarcie pomiędzy podłożem a powierzchnią boczną, a także oparcie na skale.
  • Zawieszone, gdzie bardzo często możesz spotkać się z betonowymi palami, które umiejscowione są na podłożu ze zbitej gliny lub skalnym.

Zauważ, że zakres prac w przypadku fundamentów pośrednich jest często dość spory, co wiąże się również z wysokim kosztem. W związku z tym jest to metoda, której raczej nie stosuje się w przypadku zabudowy jednorodzinnej.

Jak już wiesz, alternatywną metodą są fundamenty bezpośrednie, określane niekiedy jako płytkie. Ich charakterystyka sprawia, że przekazują obciążenia z budowli na grunt. Pamiętaj, że decydując się na taki wariant, w określonych przypadkach musisz liczyć się z dodatkowym ustabilizowaniem podłoża. Taka sytuacja będzie miała miejsce wówczas, gdy nośność podłoża nieznacznie odbiega od norm budowlanych. Ponadto, w przypadku fundamentów bezpośrednich, najczęściej możesz spotkać się z ławami, stopami oraz płytami fundamentowymi, które określa się jako najpopularniejsze rodzaje.

Co to jest ława fundamentowa?

Ława fundamentowa to jeden z rodzajów fundamentów bezpośrednich, które bardzo często wykorzystuje się podczas budowy domu jednorodzinnego. W najprostszych słowach można określić ją jako dużą, poziomą belkę o przekroju prostokąta, najczęściej wykonaną z betonu. Ma ona za zadanie równomiernie rozkładać ciężar budynku, ale także chroni go przed zapadaniem. Ponadto zapobiega przed przedostawaniem się wilgoci i wody do fundamentów oraz stanowi ochronę przed pęknięciami. Ławę fundamentową osadza się nawet do 140 cm pod ziemią, a na jej powierzchni, po zastosowaniu izolacji przeciwwilgociowej, buduje się murowane ściany fundamentowe. 

Co to jest płyta fundamentowa?

Płyta fundamentowa jest rozwiązaniem, na które możesz zdecydować się m.in. w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych czy gruntów nasypowych. Innymi słowy, stanowi alternatywę dla ławy fundamentowej, jednak często stosowana jest na nieco bardziej wymagających terenach. W istocie jest to żelbetowa, monolityczna płyta, której grubość wynosi z reguły do 30 cm. Wylewa się ją na plac budowy, dzięki czemu jej konstrukcję możesz uznać nawet za prostszą niż ławy fundamentowej. 

Co to jest stopa fundamentowa?

Ostatnim rodzajem, który musisz wziąć pod uwagę w przypadku fundamentów bezpośrednich, jest stopa fundamentowa. Bardzo często stosuje się ją w domach modułowych, gdzie stanowi podporę dla ścian nośnych. W przypadku domów jednorodzinnych przyjmuje postać kwadratu lub trójkąta, a jej zbrojenie to siatka z prętów stalowych, która znajduje się przy podstawie stopy.

Jak zbudować fundamenty na ławach betonowych?

Wiesz już, że fundamenty stanowią podstawę każdej budowli. W związku z tym powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Podczas szeroko pojętych prac musisz uwzględnić wiele czynników. Niezwykle istotne jest wykonanie badań geotechnicznych, a także analiza parametrów, takich jak rozmiar budynku, liczba kondygnacji, technologia budowy czy rodzaj gruntu. Niemniej jednak, pomimo dość wielu cech indywidualnych, można wyróżnić uniwersalne etapy budowy fundamentów.

1. Usunięcie humusu

Pierwszym etapem prac jest usunięcie tzw. humusu, czyli po prostu ziemi roślinnej. Musisz pozbyć się warstwy o głębokości około 30 cm, a także wstępnie wyrównać grunt przed przystąpieniem do dalszych prac. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że ze względu na zawartość mikroorganizmów znajdujących się w usuniętej warstwie, niektórzy decydują się na ponowne wykorzystanie, np. do prac ogrodowych.

2. Prace wykopowe

Kolejnym krokiem do zbudowania fundamentów jest wytyczenie budynku oraz dalsze prace wykopowe. Pamiętaj, że w tym momencie musisz skorzystać z usług geodety, który wytyczy punkty i osie budynku. Z kolei samo wykopanie gruntu może odbyć się przy pomocy koparki, jednak pamiętaj o usunięciu urobku, a także o wypoziomowaniu podłoża. Ponadto na tym etapie prac wyznaczasz ściany narożnikowe fundamentów oraz mocujesz ławy drutowe.

3. Montaż zbrojenia

Prawidłowo przygotowany wykop pozwala na montaż zbrojenia i przymocowanie go do deskowania. Jest to bardzo ważny element, podczas którego musisz pamiętać o tym, aby zapewnić ciągłość zbrojenia ław w miejscach połączeń, a także w narożnikach. Co więcej, niezwykle ważna jest odpowiednia długość prętów zbrojeniowych, które powinny być ułożone zgodnie ze schematem.

4. Betonowanie ław fundamentowych

W kolejnych krokach możesz przystąpić do zalania fundamentów mieszanką betonową. Pamiętaj, że musi być odpowiednio odpowietrzona, a także wytrzymała na ściskanie. Sam proces betonowania to z kolei po prostu wylanie betonu na określoną wcześniej powierzchnię oraz dalsza pielęgnacja, polegająca m.in. na obfitym podlewaniu wodą. Zwróć uwagę na to, że betonowanie możesz wykonać zarówno w deskowaniu, jak i w wykopie. W praktyce, ze względu na dokładniejsze prace, stosuje się z reguły wariant z użyciem deskowania, które należy usunąć po upływie siedmiu dni od wylania fundamentów.

5. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe

Nie ulega wątpliwości, że fundamenty będą w przyszłości narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. W związku z tym musisz odpowiednio je zabezpieczyć. Jeżeli decydujesz się na ławy fundamentowe, wówczas odpowiednim rozwiązaniem jest hydroizolacja pozioma, wykonana z odpowiedniej folii lub papy. W przypadku płyt fundamentowych stosuje się folię, papę zgrzewalną lub specjalną emulsję do hydroizolacji.

6. Stawianie ścian

Zakłada się, że w większości przypadków fundamenty osiągają swoją deklarowaną nośność po upływie 28 dni. To właśnie wtedy możesz przystąpić do dalszych prac, które polegają na wznoszeniu pierwszych ścian. Gdy Twoja decyzja padła na ławy fundamentowe, wówczas możesz wznieść ściany fundamentowe. Cały proces można podzielić na kilka kroków, w tym montaż szalunków, wylewanie betonu, a także odpowiednie wykończenie powierzchni.

Prawidłowe wykonanie fundamentów wymaga wiedzy, a także odpowiednich narzędzi oraz materiałów. Podczas wybierania konkretnych półproduktów zwróć uwagę na to, aby były one wysokiej jakości. Jednocześnie gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty sklepu, a także do kontaktu, podczas którego będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje pytania.